Sikkerhed og hygiejne


Svømmehal

Sikkerhed og hygiejne er alles ansvar.

Hygiejneregler – også dit ansvar

 • Personer, der lider af smitsom sygdom, diarrésygdomme, forkølelse, halsbetændelse, ørebetændelse, betændelse i huden eller andre smitsomme hudsygdomme, specielt hudsvamp og fodvorter, må ikke anvende svømmehallen.
 • Anvendelse af bassiner og sauna må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen uden badetøj, med efterfølgende brusebad.
 • Efter et hvert toiletbesøg skal der foretages afvaskning.
 • Anvendt badebeklædning skal være ren.
 • Ikke renlige børn skal bære badeblebukser.
 • Ingen mad- og drikkevarer i omklædningsrummene.
 • For at have godt badevand tilsættes klor.
 • Bedre afvaskning – des mindre klor skal vi tilsætte bassinerne.
 • Klor kan irritere øjne og slimhinder.

Sikkerhed – også dit ansvar

 • Løb ikke, skub ikke og dyk ikke andre.
 • Spring kun på hovedet i vandet fra enden med vipperne.
 • Vipperne og ruchebanen må kun benyttes med livredderens tilladelse.
 • Flasker må ikke medbringes i svømmehallen.
 • Idrætscentret er røgfrit.
 • Kontroller vanddybden inden man hopper i.
 • Vis hensyn til andre badende.
 • Hold børn under opsyn (forældreansvar)
 • Vi anbefaler at børn og andre, som ikke kan svømme, bruger bælte og vinger og at børn ledsages af en badende voksen.
 • Man må ikke løbe i svømmehallen, da der kan være glat.
 • Alt ophold i svømmehallen er på eget ansvar.