Antidoping


Tarm Idrætscenter tager afstand til doping.

Doping accepteres ikke. Enhver form for salg eller indtagelse af vækstfremmende præparater – doping – medfører øjeblikkelige bortvisning og medfører straks politianmeldelse.

Læs mere på: Anti Doping Danmark

Læs Anti Doping Danmarks folder:

Klik her