Projekt Svømmehal 2025


Her kan du følge processen omkring Projekt Svømmehal 2025

Baggrund

Svømmehallen i Tarm Idrætscenter er svømmehallen for hele den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hver dag danner svømmehallen rammerne for mange timers svømning, leg, læring, aktivitet, bevægelse og sociale relationer. Og det har den gjort i de over 45 år den eksisteret. Nu er vi dog ved et vendepunkt, hvor flere dele af svømmehallen kræver renovering og modernisering. Det ser vi som en fantastisk mulighed for at udvikle vores fælles svømmehal i en retning, hvor der er plads til alle samtidig med at flere specialiserede funktioner kan tilføjes. Projektet arbejdstitel er ‘Projekt Svømmehal 2025’.

Det Blå Delta

Udviklingsrammen og den røde tråd for ”Projekt svømmehal 2025” har vi valgt at kalde ”Det blå delta”. Det er en direkte kobling til den unikke natur omkring Skjern Enge, hvor vi bl.a. har Danmarks eneste delta.

Det gør vores projekt unikt, da der ikke er andre steder i Danmark, de kan gøre det samme. Samtidig tror vi på, at det kan være med til at binde Tarm og Skjern tættere sammen. Vi er svømmehallen for den sydlige del af kommunen og netop Skjern enge er det stykke vi har til fælles. Det taler også ind i Helhedsplanen, som er blevet udformet i et samarbejde mellem Tarm og Skjern, hvor svømmehallen vil komme til at blive en naturlig del af den blå/grønne korridor, som går gennem begge byer og ud på engene.

Inden for denne udviklingsramme vil vi arbejde på at trække svømmehallens faciliteter ud i naturen med udendørs bassiner og arealer og samtidig tænke naturen ind i svømmehallen både udseendemæssigt og formidlingsmæssigt. Det kan være billeder, grafikker, lyde, planter mm. der er kendetegnende for Skjern enge eller små ”floder” der visuelt guider dig til de forskellige bassiner eller noget helt andet.

Med så stort fokus på naturen er det også vigtigt for os at prioritere bæredygtighed i projektet. Både ift. vores samfundsmæssige ansvar og for at understøtte kommunens vision om at blive CO2 neutrale. Derfor er både energioptimering, alternative energiformer, genbrug samt brug af miljørigtige materialer vigtige for os i projektet.

Alt dette er stadig på idé-brættet. Hvordan det mere konkret skal udmønte sig i svømmehalsprojektet arbejder vi med på vores drivhusdag i februar. Her er det stadig lidt mere overordnet og det skal sikres at projektet har den rette kvalitet og en god innovationshøjde, så det bliver fondsrelevant. Men samtidig sørger vi for at have fødderne solidt plantet i den vestjyske muld og har derfor fortsat stort fokus på vores brugergruppers ønsker og behov og sammenhænge på tværs herimellem, som er kommet frem i de tidligere brugerinddragelsesprocesser.

Brugerinddragelse

For at den kommende svømmehal, bliver en svømmehal som vores gæster og faste brugere kommer til at elske, så har vi prioriteret at bruge god tid på at undersøge forskellige brugergruppers ønsker og behov. Det har vi gjort gennem møder med foreninger, møder med eksperter på forskellige områder, workshops for vores eksisterende brugere og ved at være åbne for inputs både direkte og gennem vores idégenerator. Det er nemlig vigtigt for os at den ‘nye’ svømmehal bliver en svømmehal som lokalområdet og alle der allerede bruger svømmehallen fortsat vil synes om.

Overblik over inputs

Her kan de se alle de inputs der er kommet ind gennem møder, workshops og idégeneratoren. De mange inputs har naturligt samlet sig i 5 temaer, som du kan se herunder. Nogle inputs har været af mere overordnet karakter og er derfor ikke med i nedenstående, men er stadig in mente i processen. Jo større ordet står skrevet, jo flere gange er det blevet nævnt. Alle idéer og inputs er blevet noteret ned, og bliver en del af det konceptkatalog, der skal udarbejdes det kommende stykke tid.

Wellness

Omklædningsrum

Handicap / genoptræning

25m bassin

Varmt bassin

 

Vores foreløbige tidsplan

  • Vision for Idrætscenteret gøres skarp efterår 2022 – se den her
  • Fondsstrategi udformes i samarbejde med konsulentfirma vinter 2022/2023
  • Udarbejdelse af konceptkatalog inkl. første skitsetegninger forår 2023
  • Dialog med og ansøgninger til fonde 2023-2025
  • Byggeri primo 2026