Projekt Svømmehal 2025


Her kan du følge processen omkring Projekt Svømmehal 2025

Baggrund

Svømmehallen i Tarm Idrætscenter er svømmehallen for hele den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hver dag danner svømmehallen rammerne for mange timers svømning, leg, læring, aktivitet, bevægelse og sociale relationer. Og det har den gjort i de over 45 år den eksisteret. Nu er vi dog ved et vendepunkt, hvor flere dele af svømmehallen kræver renovering og modernisering. Det ser vi som en fantastisk mulighed for at udvikle vores fælles svømmehal, i en retning, hvor der er plads til alle samtidig med at flere specialiserede funktioner kan tilføjes. Projektet arbejdstitel er ‘Projekt Svømmehal 2025’.

Hvad vil vi?

 • Vi vil leve op til Tarm Idrætscenters vision om at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for fritidslivet i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Vi vil involvere borgere, brugere, kommune, foreninger og flere i processen, for at skabe en ny og attraktiv svømmehal som mange føler en tilknytning til.
 • Vi vil nytænke svømmehallen, så den kan benyttes mere effektivt og bruges af flere målgrupper.
 • Vi vil tænke svømmehallen ind i en større helhed, både ift. Idrætscentret i sig selv og ift. den unikke natur omkring Tarm og Skjern Enge.
 • Vi vil prioritere bæredygtighed – både den sociale og den klimamæssige bæredygtighed.

Workshops og brugerinddragelse

Det er vigtigt for os, at høre din mening om svømmehallen og hvilke ønsker og behov du har. Derfor vil vi invitere alle ind til workshops, for at blive klogere på hvilke ønsker der er til en svømmehal.

For at alle kan komme til orde laves der gruppeopdelte workshops.

Er du ung/voksen og bruger du primært svømmehallen til din egen individuelle træning? Så vil vi gerne invitere dig til workshop tirsdag d. 23. november kl. 18.30-19.30. Her vil der blive serveret forskellige drikkevarer.

Bruger du primært svømmehallen sammen med dine børn? Så vil vi gerne invitere hele familien til workshop tirsdag d. 7. december kl. 17.00-18.00. De voksne deltager i workshoppen “på land”, mens alle børn inviteres i svømmehallen. Her kan de have det sjovt i vandet, samtidig med at der også vil blive talt med dem om hvad der er fedt i en svømmehal, så deres inputs kommer med. Efter workshoppen behøver du ikke bekymre dig om aftensmaden for I kan nemlig bestille aftensmad til at spise i hallen eller tage med hjem bagefter. Maden koster 40 kr. pr. person og skal bestilles senest d. 3. december.

Derudover er der lavet workshop-aftaler med unge på ungdomsuddannelserne i området, Tarm-Skjern Svømmeklub, Skjern Dykkerklub, fysioterapeuter fra Sundhedscenter Vest og livredderne der står for den daglige skolesvømning.

Vi har afholdt workshops/brugerinddragelsesmøder med følgende brugergrupper: 

 • Fysioterapeuter hos Sundhedscentervest
 • Morgensvømmere
 • Pensionistsvømmere
 • Unge fra VGT
 • Livreddere og instruktører til skolesvømning

Byd ind med dine inputs

Har du nogle konkrete idéer, ønsker, ting der ikke må laves om, noget vi skal fokusere på, så deltag i en af ovenstående workshops. Kommer du I tanke om noget efterfølgende, så brug ris/ros funktionen her. Vælg Svømmehal og skriv din besked. Det er ikke en garanti for at dit ønske bliver opfyldt, men alle idéer og inputs vil blive skrevet ned og taget med i vores konceptkatalog, som danner grundlaget for det videre arbejde og kommende skitsetegninger.

Vores arbejdstidsplan

Tidsplan, vi arbejder efter, ser således ud:

 • Workshops og brugerinddragelsesmøder november/december 2021
 • Idégenerator åben ultimo januar 2022
 • Udarbejdelse af konceptkatalog ud fra workshops og inputs vinter 2022
 • Første skitsetegninger af projektet forår 2022
 • Dialogmøde med nærmeste naboer forår 2022
 • Herefter starter finansieringsarbejdet efterfulgt af dialog med entreprenører
 • Byggeri 2025