Projekt Svømmehal 2025


Her kan du følge processen omkring Projekt Svømmehal 2025

Baggrund

Svømmehallen i Tarm Idrætscenter er svømmehallen for hele den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Hver dag danner svømmehallen rammerne for mange timers svømning, leg, læring, aktivitet, bevægelse og sociale relationer. Og det har den gjort i de over 45 år den eksisteret. Nu er vi dog ved et vendepunkt, hvor flere dele af svømmehallen kræver renovering og modernisering. Det ser vi som en fantastisk mulighed for at udvikle vores fælles svømmehal i en retning, hvor der er plads til alle samtidig med at flere specialiserede funktioner kan tilføjes. Projektet arbejdstitel er ‘Projekt Svømmehal 2025’.

Hvad vil vi?

Vi vil leve op til Tarm Idrætscenters vision om at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for fritidslivet i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vores tre-delte vision med projekt ‘Svømmehal 2025’ er følgende:

 1. Vi vil skabe tryghed med væren i og omkring vand – ved at alle skal have mulighed for at lære at svømme og alle skal have mulighed for at udforske vandmiljøer på egne præmisser.
 2. Vi vil skabe en svømmehal hvor der er plads til alle – ved at prioritere fleksible og multifunktionelle faciliteter og sørge for at de passer til både vores nuværende gæster og potentielle nye brugere.
 3. Vi vil skabe en svømmehal med lokal forankring – ved at skabe sammenhæng mellem svømmehal og resten af Idrætscentret, forene svømmehal og lokalområdet gennem inddragelse og understøtte kommunens fokus på bæredygtighed.

Brugerinddragelse

Som et led i visionspunkt 3, har vi prioriteret at bruge god tid på at undersøge forskellige brugergruppers ønsker og behov. Det har vi gjort gennem møder med foreninger, møder med eksperter på forskellige områder, workshops for vores eksisterende brugere og ved at være åbne for inputs både direkte og gennem vores idégenerator. Det er nemlig vigtigt for os at den ‘nye’ svømmehal bliver en svømmehal som lokalområdet og alle der allerede bruger svømmehallen fortsat vil synes om.

Vi har afholdt workshops/brugerinddragelsesmøder med følgende brugergrupper: 

 • Tarm-Skjern Svømmeklub
 • Skjern Dykkerklub
 • Parasport Danmark
 • Voksne der bruger svømmehallen uden børn
 • Fysioterapeuter hos Sundhedscentervest
 • Morgensvømmere
 • Pensionistsvømmere
 • Unge fra VGT
 • Livreddere og instruktører til skolesvømning og offentlig svømning

Overblik over inputs

Her kan de se alle de inputs der er kommet ind gennem møder, workshops og idégeneratoren. De mange inputs har naturligt samlet sig i 5 temaer, som du kan se herunder og som er de 5 temaer vores medarbejdergrupper arbejder videre med. Nogle inputs har været af mere overordnet karakter og er derfor ikke med i nedenstående, men er stadig in mente i processen. Jo større ordet står skrevet, jo flere gange er det blevet nævnt.

Wellness

Omklædningsrum

Handicap / genoptræning

25m bassin

Varmt bassin

Byd ind med dine inputs

Har du nogle konkrete idéer, ønsker, ting der ikke må laves om, noget vi skal fokusere på, så kom gerne forbi og tag en snak med os, eller brug ris/ros funktionen her. Vælg Svømmehal og skriv din besked. Det er ikke en garanti for at dit ønske bliver opfyldt, men alle idéer og inputs vil blive skrevet ned og taget med i vores konceptkatalog, som danner grundlaget for det videre arbejde og kommende skitsetegninger.

Nye tiltag i svømmehallen i den nærmeste fremtid

Vi har gennemgået alle inputs og flere af jeres efterspørgsler kan vi allerede imødekomme i den nærmeste fremtid. Derfor vil du snart opleve:

 • Tiden til stillesvømning udvides
 • Der indkøbes og opsættes 1-2 ribber i svømmehallen som kan bruges til træning eller udstrækning
 • Der sættes opdaterede skilte op i omklædningen, som illustrerer at man skal bade uden badetøj og at der er et tør-område og et vådområde
 • Der laves udvalgte tidspunkter til vild leg, tons og tummel, hvor børn og barnlige sjæle kan give den gas
 • Vi vil indkøbe og opsætte rebstige/klatretov til lege-tiderne
 • Og sidst men ikke mindst vil der komme ekstra holdtræninger  i svømmehallen

Næste procesforløb

Vi er nu godt i gang med svømmehalsprojektet, hvor en gruppe medarbejdere på ugentlig basis mødes for at diskutere inputs, prioritere forslag og udvikle på idéer. Ved at tage op i helikopteren og se projektet ovenfra, kan vi få skabt nogle nye faciliteter, der på en mere fyldestgørende måde opfylder flere brugergruppers behov og samtidig sikrer sammenhæng på tværs og opfylder de krav der er ift. sikkerhed, teknik, rengøring osv. Men uanset hvor højt vi flyver op i helikopteren, så har vi altid fødderne solidt plantet i den vestjyske muld og har stort fokus på vores brugergruppers ønsker og behov. Hele denne proces skal fungere som grundlag for samarbejdet med arkitekt og ender ud i et konceptkatalog, hvor alle råidéer fortsat er med.

Samtidig suger vi inspiration og viden til os fra andre vandfaciliteter i Danmark. Her er der særligt fokus på at komme ud at se steder med udendørsområder, wellnessfaciliteter, handicapvenlige bassiner og omklædningsrum, legebassiner til børn, samt tekniske løsninger der kan bidrage til at mindske ressourceforbruget i svømmehallen.

Vores foreløbige tidsplan

Tidsplan, vi arbejder efter, ser således ud:

 • Udarbejdelse af konceptkatalog ud fra workshops og inputs vinter og forår 2022
 • Første skitsetegninger af projektet forår 2022
 • Dialogmøde med nærmeste naboer forår 2022
 • Herefter starter finansieringsarbejdet efterfulgt af dialog med entreprenører
 • Byggeri 2025