Retningslinier


Trænede muskler er sundt for kroppen.
Trænede muskler er sundt for kroppen.

Retningslinier og hygiejneregler

 • Al træning foregår på eget ansvar.
 • Unge under 14 år må ikke benytte maskinerne uden en voksen tilstede.
 • Har du en vågen baby med, skal babyen konstant være under opsyn.
 • For din sikkerhed, skal alle medlemmer vide hvordan maskinerne benyttes.
 • Man bestiller gratis instruktion.
 • Dit adgangskort er personligt. Meld selv til hver gang der trænes. Ved glemt kort ret henvendelse til personalet.
 • Tasker, udendørsfodtøj, overtøj m.v. skal anbrínges i omklædningsrum.
 • Værdigenstande kan opbevares i værdiboksene i centret. Opbevaring sker på eget ansvar.
 • Ryd op efter dig selv.
 • Sæt vægtskiver på plads, smid papir i affaldsspand.
 • Enhver form for doping medfører øjeblikkelig bortvisning og ophør af medlemsskab.
 • Der må ikke trænes i bar overkrop.

Hygiejne

 • Træn kun i indendørs fodtøj, for at opretholde en god hygiejne.
 • Benyt vore flasker med sæbevand til at rengøre maskinerne efter brug for at fjerne bakterier.
 • Madvarer og alkohol må ikke medbringes i fitness.
 • Du bliver meget sjældent syg af bakterier fra et fitnesscenter.
 • Bakterier overføres via vand, jord, mad eller colibakterier. Du bliver således ikke syg af at gå i fitness, da der ingen madvarer findes i et fitnesscenter.
 • Vask hænder efter toiletbesøg.