Abonnementsbetingelser


Medlemskab i Tarm Idrætscenters fitnesscenter

1. Aftaletid og opsigelse hvis du har betalt kontant:

Denne aftale er gældende indtil du selv opsiger abonnementet.

Hvis du ved medlemsskabets udløb ikke ønsker at fortsætte medlemskabet skal medlemskort afleveret senest på udløbsdato.

Medlemmet kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel såfremt medlemmet skifter bopæl med betydelig større afstand til Tarm Idrætscenter, ligesom medlemskabet kan opsiges ved sygdom.

2. Aftaletid og opsigelse hvis du betaler over PBS:

Denne aftale er gældende indtil du selv opsiger abonnementet.

Opsigelsen skal ske senest den 10. i måneden før.

Medlemskortet skal afleveres senest på udløbsdatoen. Eller debiteres du kr. 100.

Medlemmet kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel såfremt medlemmet skifter bopæl med betydelig større afstand til Tarm Idrætscenter, ligesom medlemskabet kan opsiges ved sygdom.

3. Der henvises i øvrigt til instruks for tilmelding her på hjemmesiden. Der er på Tarm Idrætscenter hjemmeside
www.icit.dk nærmere vejledninger omkring medlemslogin på www.conventus.dk.

4. Ved køb af abonnementsaftale med Tarm Idrætscenter godkender medlemmet, at Tarm Idrætscenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på medlemmets betalingskort.

5. Medlemmet giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Tarm Idrætscenter må gennemføre én
betalingstransaktion for hver 30. dag, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen
gennemføres dagen før en ny 30 dages abonnementsperiode begynder. Tarm Idrætscenter er alene berettiget
til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende
abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

6. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den mailadresse, der er oplyst
ved opstart/køb af abonnementet.

7. Fornyelse af kortoplysninger f.eks. ved bankskifte eller nyt dankort, foretages via medlemslogin fra
www.conventus.dk. Medlemmet skal selv sørge for fornyelse af kortoplysninger. Medlemmet vil få varsel
pr. mail om at kortoplysninger skal fornyes.

8.Priser:
Fitnesscenteret i Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at ændre priserne med 1 måneds varsel. Ved prisstigning kan opsigelse ske ved prisstigningens ikrafttrædelse.

9. Midlertidig afbrydelse af medlemskab:
Medlemsskabet kan midlertidig stilles i bero mod månedlig gebyr på kr. 50.

10. Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

11. Tarm Idrætscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne
gennemføre ekspedition af tilmeldingen. Tarm Idrætscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige
for levering af denne ydelse. Kortoplysninger arkiveres ikke af Tarm Idrætscenter. De personoplysninger der
behandles er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.

12. Udelukkelse ved manglende betaling:
Ved afbrydelse af betalingen gennem PBS/NETS afbrydes medlemskabet øjeblikkeligt.

13. Medlemmer under 18 år:
For medlemmer under 18 år, forudsættes at medlemmets værge tegner medlemsskabet for værges regning. Medlemmer under 14 år har kun adgang til Tarm Idrætscenter ifølge med værge.

14. Svømmehal:
Alle medlemsskaber i Tarm Idrætscenters fitnesscenter giver gratis adgang til Tarm Idrætscenters svømmehal og Tarm Idrætscenters sauna i offentlig åbningstid. Dog ikke på 10- turs kort.

15. Omklædning:
Hvis ikke det er skriftlig markeret ved dørene kan omklædningsrummene til Tarm Idrætscenters svømmehal benyttes. Der henvises derudover til omklædningsrummene afmærket Fitnesscenter i kælderen.

16. Medlemskort og registrering:
Medlemmer skal ved hvert besøg i Tarm Idrætscenters svømmehal og Tarm Idrætscenters fitnesscenter registreres. I Tarm Idrætscenters fitnesscenter gøres det ved henvendelse til instruktør eller ved gennemføring af medlemskort i kortlæser. Mistede medlemskort skal straks anmeldes til Tarm Idrætscenters fitnesscenter, så nye kan bestilles / udskrives mod gebyr på kr. 50.

17. Gæster:
Medlemmer kan medtage gæster i Tarm Idrætscenter efter nærmere aftale med instruktør.

18. Værdigenstande og personligt ansvar:
Tarm Idrætscenter har ikke ansvar for bortkomne eller stjålne genstande. Tarm Idrætscenter er ikke på nogen måde ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt, som medlemmet måtte pådrage sig ved besøg i centret.

19. Helbredstilstand:
Hvert medlem eller gæst er selv ansvarlig for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i centrets aktiviteter.

Al deltagelse og ophold er på eget ansvar.

20. Trivselsregler og træningsforskrifter:
Det pålægges medlemmer at følge gældende trivselsregler og at følge de anvisninger om træningsmetoder samt anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtlig af instruktører. Medlemmer skal af hensyn til andre medlemmer sørge for oprydning efter sig selv.

21. Mad- og drikkevarer:
Der må ikke medbringes nogen form for mad- og drikkevarer i Tarm Idrætscenter.

22. Udelukkelse:
Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at bortvise og udmelde medlemmer hvis kontrakten ikke efterleves.

23. Forandringer:
Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at ændre i åbningstider og arrangementer uden forudgående varsel.

24. Tilmelding til PBS/NETS:
Jeg er indforstået med at den månedlige betaling opkræves via PBS/NETS og giver med min underskrift samtykke hertil.

25. Dopingmidler:
Der accepteres ikke nogen form for brug af dopingmidler. Enhver overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning, uden tilbagebetaling af indbetalt medlemskontingent. Der vil af Tarm Idrætscenters forretningsudvalg blive idømt karantæne af 2 år varighed. Ved indmeldelse underskrives “regler for doping” og tilladelse til at vi kan forlange dopingkontrol. Se vores afsnit om doping- og antidoping på vores hjemmeside.

26. Salg af produkter:
Det vil medføre bortvisning at tilbyde, sælge eller præsentere produkter med vækstfremmende stoffer, alle former for drikkevarer og produkter på Tarm Idrætscenter område. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Tarm Idrætscenters instruktører.

Undertegnede erklærer hermed at ovenstående oplysninger er korrekte, betingelserne forstået, at have gennemlæst og accepteret reglerne for medlemsskabet af Tarm Idrætscenters fitnesscenter.