Abonnementsbetingelser


Her kan du læse abonnementsbetingelser for medlemskab i Tarm Idrætscenters Fitness.

Ved kontante medlemskaber:

1. Aftaletid og opsigelse:

Månedsabonnementer kan ikke opsiges, medmindre medlemmet skifter bopæl med betydelig større afstand til Tarm Idrætscenter, ligesom medlemskabet kan opsiges ved sygdom.

Ved længere kontante abonnementer er aftalen gældende indtil du selv opsiger abonnementet.

Ved medlemskaber over betalingsservice:

1. Aftaletid og opsigelse hvis du betaler over PBS:

Denne aftale er gældende indtil du selv opsiger abonnementet.

Opsigelsen skal ske senest den 10. i måneden før.

Medlemmet kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel såfremt medlemmet skifter bopæl med betydelig større afstand til Tarm Idrætscenter, ligesom medlemskabet kan opsiges ved sygdom.

2. Aftaletid og opsigelse hvis du betaler over DIBS:

Denne aftale er gældende indtil du selv opsiger abonnementet.

Opsigelsen skal ske mere end 1 måned inden du ønsker medlemskabet afsluttet, da du altid betaler for resten af måneden + løbende måned.

Medlemmet kan opsige kontrakten med 1 måneds varsel såfremt medlemmet skifter bopæl med betydelig større afstand til Tarm Idrætscenter, ligesom medlemskabet kan opsiges ved sygdom

3. Handelsbetingelser

a. Ved køb af abonnementsaftale med Tarm Idrætscenter godkender medlemmet følgende handelsbetingelser, samt  at Tarm Idrætscenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på medlemmets betalingskort.

b. Medlemmet giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Tarm Idrætscenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver 30. dag, så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres dagen før en ny 30 dages abonnementsperiode begynder. Tarm Idrætscenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Derudover trækkes 45 kr. som bøde, hvis medlemmet udebliver fra hold, og derved optager en plads fra andre. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

c. Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

d. . Fornyelse af kortoplysninger f.eks. ved bankskifte eller nyt dankort, foretages via medlemslogin fra Sport Solution, enten vi net eller app. Medlemmet skal selv sørge for fornyelse af kortoplysninger. Medlemmet vil få varsel pr. mail om at kortoplysninger skal fornyes.

Generelt:

1. Priser:

Fitnesscenteret i Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at ændre priserne med 1 måneds varsel. Ved prisstigning kan opsigelse ske ved prisstigningens ikrafttrædelse.

2. Midlertidig afbrydelse af medlemskab:

Medlemsskabet kan midlertidig stilles i bero mod månedlig gebyr på kr. 50.

3. Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

4. Indsamling af personlige oplysninger

Tarm Idrætscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af tilmeldingen. Tarm Idrætscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige
for levering af denne ydelse. Kortoplysninger arkiveres ikke af Tarm Idrætscenter. De personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.

5. Ved manglende betaling:

Ved manglende betaling, vil du blive kontaktet af Idrætscentret for at få betalt det manglende beløb.

6. Medlemmer under 18 år:

For medlemmer under 18 år, forudsættes at medlemmets værge tegner medlemskabet for værges regning. Medlemmer under 14 år har kun adgang til Tarm Idrætscenter ifølge med værge.

7. Omklædning:

Omklædning til fitness og holdtræninger foregår udelukkende i omklædningsrum 1 og 2 i kælderen.

8. Medlemskort og registrering:

Medlemmer skal ved hvert besøg i Tarm Idrætscenters svømmehal og Tarm Idrætscenters fitnesscenter registreres. I fitness gøres det i receptionen ved henvendelse til instruktør eller ved gennemføring af medlemskort i kortlæser. Til svømmehallen gøres det ved gennemføring af kort i kortlæseren på væggen (gælder for årskort og medlemskaber med adgang til svøm) eller ved henvendelse til personalet i cafeen (gælder klippekort).

Ved deltagelse på hold (i fitnessregi) fremmøder instruktøren dig, og du skal derfor ikke fremmøde selv.

Mistede medlemskort skal straks anmeldes til Tarm Idrætscenter, så du kan få et nyt.

8. Gæster:

Medlemmer kan medtage gæster i Tarm Idrætscenter efter nærmere aftale med fitnessinstruktøren. Her betales billetprisen for en dagsbillet.

9. Værdigenstande og personligt ansvar:

Tarm Idrætscenter har ikke ansvar for bortkomne eller stjålne genstande. Tarm Idrætscenter er ikke på nogen måde ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt, som medlemmet måtte pådrage sig ved besøg i centret.

Hvis du har glemt noget i centret, så kom gerne forbi, så vi kan kigge i “Glemte sager”.

10. Helbredstilstand:

Hvert medlem eller gæst er selv ansvarlig for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i centrets aktiviteter.

Al deltagelse og ophold er på eget ansvar.

11. Trivselsregler og træningsforskrifter:

Det pålægges medlemmer at følge gældende trivselsregler og at følge de anvisninger om træningsmetoder samt anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtlig af instruktører. Medlemmer skal af hensyn til andre medlemmer sørge for oprydning og rengøring efter sig selv. Læs retningslinjerne for træning i fitness her. 

12. Mad- og drikkevarer:

Der må ikke medbringes nogen form for mad- og drikkevarer i Tarm Idrætscenter.

13. Udelukkelse:

Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at bortvise og udmelde medlemmer hvis kontrakten ikke efterleves.

14. Forandringer:

Tarm Idrætscenter forbeholder sig ret til at ændre i åbningstider og arrangementer uden forudgående varsel.

15. Dopingmidler:

Der accepteres ikke nogen form for brug af dopingmidler. Enhver overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning, uden tilbagebetaling af indbetalt medlemskontingent. Der vil af Tarm Idrætscenters forretningsudvalg blive idømt karantæne af 2 år varighed. Ved indmeldelse giver du samtykke til at vi kan forlange dopingkontrol. Se vores afsnit om doping- og antidoping her.

16. Salg af produkter:

Det vil medføre bortvisning at tilbyde, sælge eller præsentere produkter med vækstfremmende stoffer, alle former for drikkevarer og produkter på Tarm Idrætscenter område. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Tarm Idrætscenters instruktører.